sobota, 20 kwietnia

Co z uschniętymi drzewami?

Radny Jacek Budziński w imieniu mieszkańców dwóch osiedli wystosował interpelację z prośbą o zajęcie się sprawą uschniętych drzew. Co dalej w tej sprawie?
Temat poruszyli mieszkańcy osiedli Pomorskiego i Śląskiego. Zwrócili się z prośbą o usunięcie uschniętych drzew zlokalizowanych w sąsiedztwie ich mieszkań: od skrzyżowania Osiedla Śląskiego z Osiedlem Pomorskiem(tam gdzie niedawno, wzdłuż ulicy Osiedle Pomorskie, aż do przystanku MZK przy kościele. Mieszkańcy proponują, aby w tych miejscach zrobić nowe nasadzenia.

Sprawdź

Wycinka drzew. Co na to władze?

http://izielonagora.pl/HLvl.html

Magistrat wyjaśnia, że usunięcie suchych drzew zlokalizowanych przy Osiedlu Pomorskim zostanie przeprowadzone po 22 czerwca. Odnośnie do pozostałych suchych drzew, na które uwagę zwrócili mieszkańcy i które zostały wymienione w interpelacji radnego, zostanie wykonana inwentaryzacja drzew i sporządzony wniosek do Marszałka Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji będzie można rozpocząć działania.
Radny Budziński dodatkowo podkreślił konieczność usunięcia uschniętego drzewa znajdującego się pomiędzy blokiem przy Konicza 18 a budynkiem przy Podgórnej 48. Jego zdaniem, zagraża ono bezpieczeństwu pieszych i kierowców.

hFcN.jpg

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *