poniedziałek, 2 października

Uncategorized

Równe traktowanie na uczelni – jest pełnomocniczka
Uncategorized

Równe traktowanie na uczelni – jest pełnomocniczka

Uniwersytet Zielonogórski ma nową pełnomocniczkę rektora do spraw równego traktowania. Została nią Magdalena Steciąg, doktor habilitowana, profesor UZ, pracownik naukowy Instytutu Filologii Polskiej. Na jaką pomoc będą mogli liczyć studenci?Powoływanie tego typu stanowisk nakłada na uczelnie ustawa o szkolnictwie wyższym. Na innych uniwersytetach pełnomocnicy do spraw równego traktowania już działają – teraz będzie tak również na Uniwersytecie Zielonogórskim. Do tej pory na uczelni funkcjonowali pełnomocnicy do spraw jakości kształcenia, do spraw osób z niepełnosprawnościami czy – ostatnio – zdalnego nauczania. Czym będzie zajmować się pełnomocnik? Do głównych zadań pełnomocnika do spraw równego traktowania należy walka z przejawami wszelkiego rodzaju dyskryminacji: ze względu na pł...