sobota, 25 maja

Zielona Góra planuje przebudowę ulicy Zjednoczenia

Do 30 lipca 2020 roku podmioty mogą składać oferty w ramach ogłoszonego przez zielonogórski magistrat przetargu, dotyczącego remontu ul. Zjednoczenia. Inwestycja obejmie remont trasy na odcinku od ronda PCK do wiaduktu nad linią kolejową.

W ramach prac wymieniona zostanie sama nawierzchnia, ale i jej pełna konstrukcja w miejscach, gdzie zostaną zamontowane lub wymienione urządzenia wodno-kanalizacyjne oraz gdzie istniejąca podbudowa straciła nośność.

Ponadto przebudowane zostaną chodniki, sygnalizacja świetlna, oświetlenie drogowe i wybudowany zostanie prawoskręt w ulicę Działkową. Wymienione będą także zatoki autobusowe. Wiadukt zostanie natomiast wzmocniony i odwodniony.

Jak na razie planowane są prace projektowe, natomiast miasto będzie się starać o dofinansowanie na pokrycie kosztów inwestycji. Janusz Kubicki, prezydent miasta, wyraża nadzieję, że będzie to kwota, która pokryje przynajmniej 50 procent potrzebnych na wykonanie przebudowy środków. Miasto będzie wnioskować o dofinansowanie ze środków rządowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *