poniedziałek, 24 czerwca

Głosowanie za zamianą granic Zielonej Góry

Piątkowa sesja rady miasta przyniosła odpowiedź na pytanie o to, ilu radnych jest za zmianą granic miasta.

Wyniki głosowania radnych

„Za” zmianą głosowało aż dwudziestu trzech radnych, a tylko jedna osoba była przeciwna tej decyzji. Jeden z radnych wstrzymał się natomiast od głosu.

Zamiana granic Zielonej Góry

Tym samym podjęto uchwałę w sprawie zmiany granic Zielonej Góry. Zgodnie z nią do miasta zostanie włączona część obszaru zajmowanego przez Gminę Świdnica. Jednocześnie z terenów miasta Zielona Góra zostaną wyłączone działki z sołectwa Jeleniów.

Wspomniane zmiany były potrzebne ze względu na prace budowlane związane z obwodnicą południową. Dzięki zmianie granic będzie można łatwiej zarządzać obwodnicą, gdyż dwóch zarządców zostanie jeden.

Łatwiejsze zarządzanie obwodnicą

Ułatwi to podejmowanie wszelkich decyzji związanych z ewentualną rozbudową lub zwiększeniem przepustowości, dzięki czemu szybciej będzie można akceptować wszystkie kluczowe zmiany.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *