piątek, 12 sierpnia

Co z uschniętymi drzewami?

Radny Jacek Budziński w imieniu mieszkańców dwóch osiedli wystosował interpelację z prośbą o zajęcie się sprawą uschniętych drzew. Co dalej w tej sprawie?
Temat poruszyli mieszkańcy osiedli Pomorskiego i Śląskiego. Zwrócili się z prośbą o usunięcie uschniętych drzew zlokalizowanych w sąsiedztwie ich mieszkań: od skrzyżowania Osiedla Śląskiego z Osiedlem Pomorskiem(tam gdzie niedawno, wzdłuż ulicy Osiedle Pomorskie, aż do przystanku MZK przy kościele. Mieszkańcy proponują, aby w tych miejscach zrobić nowe nasadzenia.

Wycinka drzew. Co na to władze?

Magistrat wyjaśnia, że usunięcie suchych drzew zlokalizowanych przy Osiedlu Pomorskim zostanie przeprowadzone po 22 czerwca. Odnośnie do pozostałych suchych drzew, na które uwagę zwrócili mieszkańcy i które zostały wymienione w interpelacji radnego, zostanie wykonana inwentaryzacja drzew i sporządzony wniosek do Marszałka Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji będzie można rozpocząć działania.
Radny Budziński dodatkowo podkreślił konieczność usunięcia uschniętego drzewa znajdującego się pomiędzy blokiem przy Konicza 18 a budynkiem przy Podgórnej 48. Jego zdaniem, zagraża ono bezpieczeństwu pieszych i kierowców.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *